Hilborn Shim Kit

Hilborn Shim Kit

SKU: Hil F510C
$15.00Price

Hilborn Shim Kit: 5 x 0.030" brass shims